VVD poogt bescherming huurprijs opzij te zetten

Maandag overhandigden 10 organisaties aan Tweede Kamerleden een steunverklaring voor de Wet Betaalbare huur. Zowel bonden als bouwers en banken motiveerden waarom deze wet een grote stap vooruit is.

Als de Tweede Kamer donderdag instemt met de Wet Betaalbare huur krijgen honderdduizenden huurders in de vrije sector een verlaagde huurprijs die in verhouding is met de kwaliteit van de woning.

Uitzonderingen voor woekerhuren
De VVD wil kleine verhuurders (met enkele woningen in bezit) en woningen met een WOZ-waarde vanaf € 391.000,- uitzonderen van de huurprijsbescherming. Verhuurders mogen voor deze woningen dan wel woekerhuren vragen die compleet losstaan van de kwaliteit van de woning.

Huurders voor de bus geduwd
De Woonbond roept de Kamer op om niet in te stemmen met de wijzigingen die de VVD wil.


Wet verdient aanscherping
De Woonbond is voor de Wet Betaalbare huur. Wel zijn er wijzigingen voorgesteld om de wet te verbeteren. Zo ligt er een voorstel van de SP om meer woningen onder de huurprijsbescherming te laten vallen, van GroenLinks/PvdA om de jaarlijkse huurverhoging verder in te perken en zijn er diverse voorstellen om de rol van de WOZ in het stelsel in te perken, zodat de hoge WOZ-waardes minder snel tot te hoge huren leiden.