Nuttige informatie

Wilt u zich inzetten voor uw buurtbewoners?

Als huurder van de Wooncompagnie bent u wellicht lid van de Huurdersvereniging “De Vijfhoek” . De huurdersvereniging behartigt en beschermt uw belangen bij de Wooncompagnie. De Huurdersvereniging is de belangrijkste schakel tussen u als huurder en de verhuurder.

Om deze belangrijke taak zo goed mogelijk te kunnen vervullen is het absoluut noodzakelijk dat er een contactpersoon is in elke stad, dorp, wijk of buurt in het gebied waar de Huurdersvereniging actief is. De contactpersoon is op zijn/haar beurt weer de schakel tussen alle huurders en de Huurdersvereniging. Zij functioneren als de oren en ogen van de Huurdersvereniging. Deze contactpersonen kennen de mensen uit hun buurt en horen uit de eerste hand waar zich eventuele problemen voordoen. Zij kunnen dit meteen doorspelen naar de Huurdersvereniging die dan ook weer maatregelen kan nemen en het probleem oplossen. Samen staan we sterk!

Bent ú misschien die enthousiaste huurder die zich wil inzetten voor uw buurtbewoners? En niet alleen voor uw buurtbewoners, maar ook voor uzelf, t.w.:

  • U kunt iets betekenen voor alle huurders en toekomstige huurders
  • U kunt een positieve bijdrage leveren aan het wel en wee in uw buurt
  • U bent aanwezig bij vergaderingen (4 á 6 keer per jaar)
  • U heeft daardoor alle informatie uit de eerste hand
  • U kunt cursussen bijwonen
  • U ontvangt een vergoeding voor reis- en onkosten
Narcissenstraat 22
1441 HN Purmerend
info@devijfhoek.com
www.devijfhoek.com
Postbus 678
1440 AR Purmerend
Tijdens en na kantooruren, gedurende het weekend voor spoedeisende hulp

0900 20 22 373
Kosten lokaal tarief

Storing verwarming in Purmerend
0900 290 0100
Comfort partners

Geen warmwater uit kraan
0800 0200 086

Storing verwarming of warm water buiten Purmerend
0900 290 0100
Comfort partners

Storing verwarming of warm water op Marken
0900 290 0100

Glasschade (voor verzekerde)
0800 022 6688

Laatste nieuws