Nieuw puntensysteem sociale huurwoningen gaat in 2023 in.

Er komt een nieuw systeem voor de verdeling van sociale huurwoningen. De voorbereiding is gestart om het systeem in te voeren. De websites van WoningNet en Woonmatch worden aangepast naar een puntensysteem. Er komt een online balie voor de aanvraag van situatiepunten en startpunten. En er komt een experiment voor jongeren met een jongerencontract. De veranderingen gaan waarschijnlijk begin 2023 in.

De invoering van het nieuwe puntensysteem is een grote wijziging. De corporaties zijn verantwoordelijk voor alle wijzigingen in WoningNet en Woonmatch. De gemeenten bouwen een online balie voor de aanvraag van situatiepunten en startpunten.

Testen
Een groep woningzoekenden zullen het nieuwe WoningNet en Woonmatch testen. De testresultaten kunnen nog invloed hebben op de digitale inrichting van WoningNet en Woonmatch. Er is nog geen definitieve datum voor de invoering van het nieuwe puntensysteem. Voorlopig wordt begin 2023 aangehouden. Halverwege 2022 wordt de definitieve ingangsdatum bepaald.

Het nieuwe puntensysteem
In het nieuwe systeem moeten mensen die dringend een huis nodig hebben, beter aan bod komen. Met dit nieuwe systeem wordt wachttijd (de inschrijfduur) opgebouwd, maar gaan ook dringende situaties en extra zoeken een rol spelen. Door meer te zoeken kunnen extra punten worden opgebouwd. Bepaalde groepen huishoudens in dringende omstandigheden kunnen naast actief zoeken ook nog situatiepunten krijgen. Uiteindelijk bepaalt het totaal aantal punten welke woningzoekende de sociale huurwoning mag gaan huren.
Inschrijftijd die mensen nu hebben, worden straks omgezet in wachtpunten. Een jaar inschrijftijd bij WoningNet en/of Woonmatch levert straks één punt op. Er is geen maximum voor het aantal wachtpunten dat opgebouwd wordt. Wachtpunten blijven behouden totdat iemand een passende woning gevonden heeft.

Experiment met jongerencontract
Amsterdam en Zaanstad starten een experiment van twee jaar voor jongeren met een jongerencontract. Zij krijgen tien startpunten toegekend als ze na afloop van hun contract geen nieuwe woning kunnen vinden. Na twee jaar wordt gekeken of deze regeling voortgezet kan worden.

Meer lezen:

Ga na de website socialewoningzoeken.nl voor alle informatie.