Wanneer u hinder of overlast ervaart, hanteert wooncompagnie de volgende spelregels.

 

Op basis van één klacht kunnen wij (Wooncompagnie) vaak niet veel voor u doen.
Wanneer er sprake is van fysiek geweld of andere grensoverschrijdende zaken kan dit vanzelfsprekend wel.
Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de hinder / overlast, vragen wij u een dagboek in te vullen.

Wat vragen wij van u?

1. Houd zelf een dagboek bij van de overlastklachten die u ervaart in de komende vier weken.
2. Benoem alleen de feiten van de overlast / hinder (tijd, duur en klacht). Vraag de buren die dezelfde overlast / hinder ervaren om ook een dagboek bij te houden. Samen staat u altijd sterker.
3. Stuur het bijgehouden dagboek na vier weken naar het buurtteam dat bij u in de buurt werkzaam is.
4. Nadat u het dagboek hebt opgestuurd, neemt het desbetreffende buurtteam binnen twee weken contact met u op.
5. In het geval dat er sprake is van strafrechtelijke zaken (of zorgelijk gedrag), schakelt u dan (ook) de wijkagent in van uw gemeente via 0900-8844.

Een bewoner uit zijn woning zetten?
Veel mensen denken dat een woningcorporatie bewoners bij overlast gemakkelijk uit hun huis kan zetten. Dit is zeker niet het geval. Alleen de rechter kan bepalen of een overlastgever zijn/haar huurwoning moet opgeven. Voor een huisuitzetting hebben wij een dossier met (heel veel) klachten nodig, er moeten meerdere buren zijn die dezelfde overlast ervaren en elke huurder moet een eigen dagboek bijhouden. De overlast moet langdurig en structureel van aard zijn. Daarnaast moet er voldoende aantoonbaar bewijs dat één van de buren de overlastgever is. Pas dan kunnen we een juridische procedure starten.

Betrokken buren moeten bereid zijn om in een rechtszaak te getuigen tegen de overlastveroorzaker. Dit zijn langdurige en zeer kostbare procedures, die niet worden opgestart zonder stevige dossieropbouw. Uiteindelijk is het ook niet ons doel om bewoners op straat te zetten. Ons doel is voornamelijk om de overlastveroorzaker te laten inzien dat zijn/haar gedrag voor irritaties zorgt en dat daar niemand bij gebaat is. Gelukkig gebeurt het dus zelden dat een huurder door ons uit zijn huis wordt gezet op basis van overlast.

Ik heb last van de buren
Bekijk deze informatie pagina

Ook kunt u terecht bij:


Wij adviseren u, vul bij elk incident een klachten formulier in en verstuur dit naar Wooncompagnie en maak er een kopie van voor uw eigen archief. Blijf ook na 4 weken het dagboek bijhouden.
Klachtenformulier dat u kunt invullen en naar Wooncompagnie kunt sturen.
(klantcontact@wooncompagnie.nl)

Pas wanneer u deze route gevolgd hebt en geen gehoor gekregen hebt van Wooncompagnie of er niet uitkomt. Kunt u met zich melden bij de inloopmiddag.

Dit kan ook online maar wanneer u dit doet en verstuurd vergeet niet eerst een Kopie te maken.
Wilt u uw klacht voorleggen aan de geschillencommissie klik dan hier.


Postbus 160
1620AD Hoorn
T.a.v. Klantencontact