Loading...
Home 2017-12-28T16:06:22+00:00

Welkom bij huurdersvereniging de Vijfhoek

Huurdersvereniging “De Vijfhoek” vertegenwoordigt de belangen van alle huurders van de Wooncompagnie vestiging Purmerend. Huurders kunnen lid worden van de vereniging en krijgen dan extra service in de vorm van ondersteuning bij geschillen met de verhuurder en toegang tot de ledenvergadering en eventuele informatie bijeenkomsten.

Het overleg dat gevoerd wordt met de Directie van de Wooncompagnie omvat onder meer het huur- en mutatiebeleid, het onderhoud van woningen, samenwerkingsvormen, het financiële beleid, enzovoort. De onderwerpen vloeien voort uit de Overlegwet en zijn nader omschreven in een samenwerking overeenkomst met de verhuurder.

Huurdersvereniging “De Vijfhoek” zal de instandhouding c.q. verbetering van de sociale huisvesting, voor zover het in haar vermogen ligt, aan de orde stellen. Dit in het belang van de huurders en ook van de toekomstige huurders.

Met betrekking tot de leefbaarheid van de onmiddellijke Woonomgeving laat de Huurdersvereniging zich inspireren door de bewonerscommissies. Zij zijn immers de ogen en oren van de wijk.

Echter daar waar het wijk-overstijgende zaken betreft zal “De Vijfhoek” de coördinerende rol op zich nemen en gesignaleerde zaken aan de orde stellen.

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd geraakt in onze dienstverlening of heeft u vragen voor ons? Wordt direct lid of neem contact met ons op!

Neem contact op
Word direct lid