Welkom bij huurdersvereniging de Vijfhoek

Huurdersvereniging “De Vijfhoek” vertegenwoordigt de belangen van alle huurders van de Wooncompagnie voorheen vestiging Purmerend. Het gebied omvat nu alles tussen Amsterdam en Hoorn, van Marken tot aan Alkmaar. Huurders kunnen lid worden van de vereniging en krijgen dan extra service in de vorm van ondersteuning bij geschillen met de verhuurder en toegang tot de ledenvergadering en eventuele informatiebijeenkomsten.

We overleggen met de Directie van de Wooncompagnie. Dit overleg omvat onder meer het huur- en mutatiebeleid, het onderhoud van woningen, samenwerkingsvormen, het financiële beleid, enz. Ook vindt er overleg plaats met gemeente inzake de prestatieafspraken en onderhouden wij een goede verstandhouding met Woonbond en belangenverenigingen. De onderwerpen vloeien voort uit de Overlegwet en zijn nader omschreven in een samenwerking overeenkomst met de verhuurder.

Huurdersvereniging “De Vijfhoek” zal de instandhouding c.q. verbetering van de sociale huisvesting, voor zover het in haar vermogen ligt, aan de orde stellen. Dit in het belang van de huurders en ook van de toekomstige huurders.

Met betrekking tot de leefbaarheid van de onmiddellijke woonomgeving laat de Huurdersvereniging zich ook inspireren door de bewonerscommissies. Zij zijn immers de ogen en oren van de wijk.

Echter daar waar het wijk-overstijgende zaken betreft zal “De Vijfhoek” de coördinerende rol op zich nemen en gesignaleerde zaken aan de orde stellen.

Laatste Nieuws

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd geraakt in onze dienstverlening of heeft u vragen voor ons? Wordt direct lid of neem contact met ons op!

Neem contact op
Word direct lid