Toelichting op de resultaten per prestatieveld

Het Aedes-benchmarkmodel maakt de belangrijkste prestaties en kosten van woningcorporaties inzichtelijk. Hiervoor zijn de volgende 5 prestatievelden en 2 verdiepingen ontwikkeld.

Prestatievelden
1. Huurdersoordeel gaat over de tevredenheid van huurders over een aantal primaire corporatieprocessen (betrekken en verlaten van een woning en reparatieverzoeken).
Toelichting op het prestatieveld Huurdersoordeel
Toelichting toekennen letters A B C bij Huurdersoordeel

2. Bedrijfslasten gaat over de kosten (personeel, kantoor, ICT) die corporaties maken om hun doelen te behalen. Hierbij gaat het alleen om kosten die corporaties daadwerkelijk kunnen beïnvloeden.
Toelichting op het prestatieveld Bedrijfslasten
Toelichting toekennen letters A B C bij Bedrijfslasten

3. Duurzaamheid gaat in op de energielabelwaarde en de CO2-uitstoot.
Toelichting op het prestatieveld Duurzaamheid
Toelichting toekennen letters A B C bij Duurzaamheid

4. Onderhoud en verbetering gaat over de kosten en investeringen van corporaties om de woningen te onderhouden en verbeteren. Dit wordt afgezet tegenover de door de huurder ervaren woningkwaliteit en de technische woningkwaliteit.
Toelichting op het prestatieveld Onderhoud en verbetering
Toelichting toekennen letters A B C bij Onderhoud en verbetering

5.Beschikbaarheid en betaalbaarheid gaat om de maatschappelijke prestatie die een corporatie levert om betaalbare woningen aan te bieden.
Toelichting op het prestatieveld Beschikbaarheid en betaalbaarheid
Toelichting toekennen letters A B C bij Beschikbaarheid en betaalbaarheid

Verdiepingen
1. Nieuwbouw gaat over de kwaliteit van gerealiseerde nieuwbouwwoningen.
Toelichting op de verdieping Nieuwbouw

2. Leefbaarheid gaat in op hoe huurders hun omgeving waarderen en hoe zij de rol van de corporatie daarbij zien.
Toelichting op de verdieping Leefbaarheid

Benchmarkmodel
Hieronder zie je een schematische weergave van de 5 prestatievelden en 2 verdiepingen in het benchmarkmodel 2023. Als je op de afbeelding klikt, zie je een grotere weergave.


Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

TOELICHTING METHODIEK PER PRESTATIEVELD EN VERDIEPING AEDES- BENCHMARK