Wet betaalbare huur: wat vindt de Eerste Kamer?

De Wet betaalbare huur lijkt in de Eerste Kamer op een meerderheid te kunnen rekenen. Dit bleek tijdens het debat op 18 juni. De Eerste Kamer stemt op 25 juni over wet. Als de wet aangenomen wordt dan gaat die al in op 1 juli.

Onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de behandeling waren vergelijkbaar met de aandachtspunten van de Tweede Kamer. Zoals het evenwicht tussen de belangen van huurders en verhuurders, en de uitvoering en monitoring van de wet. Ook waren verschillende partijen van mening dat de Eerste Kamer onvoldoende tijd had voor de procedurele behandeling.

Moties
Er zijn diverse moties ingediend. Hierover stemt de Eerste Kamer op 25 juni. Zo heeft Kamerlid Rietkerk (CDA) een motie ingediend om de handhaving van gemeente én de verplichte puntentelling bij aanvang van een contract uit te stellen naar 1 januari 2025.

Aedes onderschrijft het belang van deze motie. Softwareleveranciers en corporaties zijn druk bezig om de data-inventarisatie voor het nieuwe WWS(O) af te ronden en in de systemen te zetten. Als deze motie wordt aangenomen en wordt uitgevoerd, dan hebben ze wel voldoende tijd. Zo kunnen corporaties vanaf 1 januari 2025 een feitelijk kloppende puntentelling meegeven bij nieuwe contracten.

Aedes is ook voorstander van de motie van Kamerlid Talsma (ChristenUnie) om DAEB uit te breiden naar het middensegment, want voldoende aanbod voor middeninkomens is belangrijk. Hierbij kunnen woningcorporaties een rol spelen. Corporaties kunnen die bijdrage versnellen, wanneer we middenhuur vanuit de DAEB kunnen financieren.

Een overzicht van alle moties is te vinden op de website van de Eerste Kamer

Debat samengevat: Wet betaalbare huut