Wat kost huren in 2024?

Met welk inkomen heb je nog toegang tot een sociale huurwoning? En hoe hoog mag de huurverhoging zijn? De Woonbond zet de belangrijkste regels op een rij.

Wat kost een sociale huurwoning?

Verhuis je in 2024 naar een sociale huurwoning? Dan kan de (kale) huur van die woning maximaal € 879,66 zijn. Dit is de nieuwe liberalisatiegrens. Deze grens wordt door de overheid bepaald en schuift ieder jaar een beetje op. Let op: de liberalisatiegrens geldt voor aanvangshuren. Wie al langer huurt, betaalt soms meer voor een sociale huurwoning. Dat is niet nieuw in 2024, maar al jaren zo.

Met welk inkomen kan ik sociaal huren bij een woningcorperatie?

Woningcorporaties moeten minimaal 85% van hun vrijkomende sociale huurwoningen verhuren aan huishoudens met een inkomen onder bepaalde inkomensgrenzen. Er zijn twee inkomensgrenzen voor toegang tot sociale huur. Een voor eenpersoonshuishouden en één voor meerpersoonshuishoudens.

 • Voor eenpersoonshuishoudens € 47.699
 • Voor meerpersoonshuishoudens € 52.671

Daarnaast hebben corporaties 7,5% ‘vrije toewijzingsruimte’. Dat wil zeggen dat ze 7,5% van de vrijkomende sociale huurwoningen aan hogere inkomens mógen toewijzen, maar daar niet toe verplicht zijn. Als dat lokaal zo is afgesproken (in zogenaamde ‘prestatieafspraken’ tussen woningcorporaties en gemeenten) mag 15% van de sociale huur vrij worden aangeboden.

Wat kost gaan huren bij een woningcorporatie als ik een laag inkomen heb?

Heb je een laag inkomen en ga je in 2024 bij een woningcorporatie huren? Dan betaal je maximaal € 650,43 (huishoudens van 1 of 2 personen) of € 697,07 (grotere huishoudens). Dat komt door het ‘passend toewijzen’ dat woningcorporaties moeten doen. Minstens 95% van de woningen die zij verhuren aan huishoudens met een laag inkomen moet betaalbaar zijn.

Wat geldt dan als “laag inkomen”?

In 2024 gelden daar de volgende inkomensgrenzen voor:

 • Alleenwonend, geen AOW: € 27.725
 • Alleenwonend, wel AOW: € 27.225
 • Meerpersoonshuishouden, geen AOW: € 37.625
 • Meerpersoonshuishouden, wel AOW: € 36.675

Ouderen met een laag inkomen, maar veel vermogen (spaargeld) kunnen volgens het ‘passend toewijzen’ wél een duurdere sociale huurwoning betalen. Alleenwonenden met een vermogen van minimaal € 140.213 en samenwonenden met een vermogen van minimaal € 177.301 kunnen een woning toegewezen krijgen met een huurprijs boven de aftoppingsgrens.

Krijg ik eenmalige huurverlaging?
De Woonbond heeft ervoor gezorgd dat corporatiehuurders met een laag inkomen in 2023 huurverlaging kregen. Heb je deze huurverlaging in 2023 niet gekregen, maar heb je er op grond van je inkomen en huurprijs wel recht op? Dan kun je de huurverlaging alsnog zelf aanvragen. Dat kan nog tot eind december 2024. Lees meer over de eenmalige huurverlaging.

Wat is de huur per 1 juli?
Voor sociale huurwoningen zijn de regels anders dan in de vrije sector. Voor bewoners van een sociale huurwoning telt het inkomen mee. In de vrije sector is dat niet zo.

Sociale huurwoning
De meeste huurders van een sociale huurwoning hebben geen hoog inkomen en ook geen lage huur. Voor die -grote- groep geldt dat de huur in 2024 maximaal met 5,8% omhoog mag.

Inkomensafhankelijke huurverhoging
Voor sociale huurders met een relatief hoog inkomen geldt een ander wettelijk maximum. Geen percentage van de huidige huurprijs, maar een vast bedrag. Er zijn twee maximumbedragen: €50 en €100. Welk bedrag van toepassing is hangt van het inkomen van het huishouden af.

De maximale huurverhoging van €50,-

 • Eenpersoonshuishoudens met een inkomen hoger dan €52.753,-
 • Meerpersoonshuishoudens met een inkomen hoger dan €61.046,

De maximale huurverhoging van €100,-

 • Eenpersoonshuishoudens met een inkomen hoger dan €62.191,-
 • Meerpersoonshuishoudens met een inkomen hoger dan €82.921,

Lage huur
Huur je een sociale huurwoning met een maandhuur lager dan €300 ? Dan mag je huur in 2024 met maximaal €25 omhoog. Tenzij je een hoog inkomen hebt. Dan kun je de huurverhoging krijgen voor huurders met een hoog inkomen.

Vrije sector huurwoning
In de vrije (geliberaliseerde) sector geldt dat de huur mag stijgen met:

 • de gemiddelde CAO-loonstijging + 1% OF
 • de gemiddelde inflatie + 1%

In de wet die op dit moment geldt staat dat de laagste van deze twee percentages telt. Maar er is een vernieuwde wet in de maak die uitgaat van de gemiddelde CAO-loonstijging + 1%. Die wet gaat waarschijnlijk per 1 mei 2024 in.

Tot 1 mei 2024 geldt het maximum van 5,5%.

Staat er een lager huurverhogingspercentage in je huurcontract? Dan geldt dát percentage als het maximum voor jouw huurverhoging.

Ben ik een vrijesectorhuurder?
Veel mensen die een hoge huurprijs betalen denken dat ze in de ‘vrije sector’ huren. Toch is dat niet altijd zo. Met deze tool check je hoe het zit. Of kijk deze uitlegvideo.

Kan ik huurtoeslag krijgen?
Dat kan als je huurprijs niet te hoog is, je inkomen bescheiden is en je niet te veel vermogen hebt. Belangrijk: van wie je de woning huurt (woningcorporatie, belegger, particulier) maakt voor de huurtoeslag niet uit.

 • Als je voor het eerst huurtoeslag aanvraagt voor de woning waar je op dit moment woont mag de huur van die woning niet hoger zijn dan de huurtoeslaggrens. In 2024 is dat € 879,66
 • Sinds 2020 geldt er geen harde inkomensgrens meer voor de huurtoeslag. Dus ook met een wat hoger inkomen kun je er recht op hebben. Of dat zo is hangt van je huurprijs af.
 • Voor de huurtoeslag geldt wel een harde vermogensgrens. Je mag niet te veel vermogen (zoals spaargeld en geld op je betaalrekening) hebben. In 2024 gaat het om maximaal € 36,952 per persoon. Heb je op 1 januari 2024 meer? Dan heb je het hele jaar 2024 géén recht op huurtoeslag.
 • Wil je weten of je huurtoeslag kunt krijgen in 2024? Gebruik de rekenhulp van de Belastingdienst om een proefberekening te maken.

Kan ik tijdelijk huurkorting krijgen?
Misschien. Het gaat dan om huurkorting die minimaal één maand tot maximaal drie jaar kan duren. Daar bestaat sinds 1 april 2021 een regeling voor: de Wet tijdelijke huurkorting.