Loading...

Verhuurboete grote boosdoener

Extra woningen bouwen is beter
Bouwen, bouwen en nog eens bouwen. Zo kan Nederland niet alleen de enorme woningnood oplossen, maar tevens de komende economische terugval door de coronacrisis verzachten. Klein detail: dan moet er wel geld, grond en mankracht zijn.

Zeker voor de bouw van huurwoningen is geld een probleem. De corporaties roepen dat al jaren, tevergeefs. Nu blijkt uit onderzoek, in opdracht van drie ministeries en koepelorganisatie Aedes, dat een aantal woningcorporaties al binnen vijf jaar onvoldoende geld heeft om genoeg sociale huurwoningen te bouwen. Ook de verduurzaming van hun huizen is niet haalbaar. En de situatie wordt nijpender: er komen steeds meer corporaties in problemen.

De grootste veroorzaker van de financiële problemen bij de corporaties is de verhuurderheffing. Die werd in 2013 ingevoerd om de schatkist te vullen na het redden van de banken. Aangezien de meeste corporaties toen genoeg reserves hadden, een beeld dat werd versterkt  door affaires rond Vestia, roomde de overheid dat af. Gemiddeld 700  euro per huurwoning moet jaarlijks worden afgedragen.
In steden zoals Amsterdam of Haarlem waar de huurprijzen hoger liggen, moet meer worden afgedragen. “Het is een soort boete omdat je niet volgens de marktprijs verhuurt. Uitgangspunt is de ozb- waarde. In onze regio betalen we gemiddeld duizend euro per woning. Zonder die reserves zijn we de komende jaren niet in staat om duizenden huurwoningen bij te bouwen en kunnen we de bestaande panden niet isoleren en van het gas halen” legt Egbert de Vries namens de dertig corporaties in de Amsterdamse metropoolregio uit.

Tien miljard
Die dertig corporaties, met grote spelers als Ymere en Eigen Haard, hebben samen 400.000 woningen, waarvoor jaarlijks 400 miljoen euro aan de verhuurderheffing wordt betaald. Portaal met 50.000 woningen in de Leidse regio, Eemland en Utrecht en Arnhem is 44 miljoen euro kwijt aan die heffing. Woonwaard met 14,500 woningen in de regio Alkmaar wordt voor 13,5 miljoen aangeslagen. Landelijk is er sinds de invoering al tien miljard euro betaald.
Woonwaard rekent voor wat je ook met de heffing kan doen. “We bouwen de komende vier jaar gemiddeld 130 woningen per jaar en daarna honderd per jaar. Met het geld van de heffing kunnen we 61 extra woningen bouwen of 246 extra woningen isoleren en van zonnepanelen voorzien”.
Niet alleen nieuwbouw is een probleem, ook de verduurzaming, stelt Portaal “Voor huurders moet tegenover een hogere huur het liefst een lagere energierekening staan. Alle investeringen in duurzaamheid zijn onrendabel voor corporaties. Daar is geld voor nodig. Geld dat nu naar verhuurderheffing gaat”.
Voor de corporaties in de Amsterdamse regio zijn, naast geld, ook grond en mankracht nog een probleem. De corporaties willen dat de overheid actiever gaat sturen om voldoende bouwlocaties te realiseren, tegen een betaalbare grondprijs. Ook moet de overheid zorgen voor een hoger tempo van planontwikkeling en realisatie.

Bron: Noordhollands dagblad4.7.2020  auteur Frans van den Berg

By | 2020-10-12T12:15:34+00:00 juli 5th, 2020|Geen categorie|