Vacature lid Raad van Commissarissen Wooncompagnie

Het Profiel

–   Je wordt lid van de raad van commissarissen van woningcorporatie Wooncompagnie, actief in 11 gemeenten in Noord-
Holland.  Een woningcorporatie die zich uitspreekt en laat zien!
–    Je wordt benoemd op voordracht van de samenwerkende huurdersorganisaties (SHO). Je past bij het profiel van een
“Huurderscommissaris”. Je hebt ‘doorleefde’ kennis en gevoel bij het huurdersperspectief.
–    Je hebt voeling met wat er speelt in de lokale gemeenschappen op het brede terrein van wonen.
–    Je vindt het plezierig om, ook buiten de reguliere momenten om, contacten te onderhouden met de huurders en de
huurdersorganisaties.
–   Je past bij de informele cultuur van Wooncompagnie.
–   Je draagt bij aan de verscheidenheid in de raad van commissarissen: je voegt niet alleen specifieke expertise toe,
maar ook nog iets extra’s!

Specifiek van belang:
– 
Je hebt kennis van en ervaring met de opgave van ‘vitaal platteland’ en de rol van een woningcorporatie daarin.
–  Je snapt de opgaven die ontstaan op de woningmarkt en de keuzes die daarin gemaakt kunnen worden.
–  Je hebt gevoel voor politiek bestuurlijke processen.
–  Je hebt binding met (nieuwe) doelgroep(en) van Wooncompagnie en de vertegenwoordiging van praktisch opgeleide
mensen,
–  Je hebt kennis van en ervaring met participatie(processen).

Wooncompagnie
Wooncompagnie is een maatschappelijke organisatie op gebied van wonen.
De organisatie verhuurt op dit moment ruim 14.000 sociale huurwoningen in de gemeenten Hollands Kroon, Schagen,
Opmeer, Medemblik, Langedijk, Hoorn, Alkmaar, Beemster, Purmerend, Edam-Volendam en Waterland. De kern-
waarden van Wooncompagnie zijn betrouwbaar, benaderbaar en betrokken.

Huurdersvertegenwoordiging
Wooncompagnie kent twee huurdersorganisaties. De Vijfhoek en de Huurderskoepel. Tussen beide huurdersorganisaties
vindt regelmatig overleg plaats: zij overleggen samen met Wooncompagnie over alle zaken die voor de huurders van
belang zijn. Beide huurdersorganisaties hebben een samenwerkingsverband gesloten. Dit samenwerkingsverband
functioneert onder de naam ‘samenwerkende huurdersorganisaties (SHO)’.

Informatie
Wooncompagnie werkt samen met Whyz Executive Search in de search naar een lid raad van commissarissen. Download
het uitgebreide profiel via een link die te verkrijgen bij Anouk van der Stroom (06 58799869).
Op de websites www.wooncompagnie.nl  en www.devijfhoek.com en www.huurderskoepel.com   staat meer informatie.

bron: Whyz Exexutive Search 24.8.2021