‘Stijging bouwvergunningen woningcorporaties lichtpuntje op woningbouwmarkt’

Het aantal bouwvergunningen voor woningcorporaties neemt toe, in afwijking van de neergaande lijn van het totaal aantal bouwvergunningen. Bijna één van de 4 vergunningen (23%) is nu een huurwoning van een corporatie. Daarmee voorkomen woningcorporaties een verdere terugval van de woningbouw. Dat schrijft Johan Conijn, directeur woningcorporaties bij Finance Ideas.

Aantal bouwvergunningen daalt al 2 jaar
Het aantal bouwvergunningen daalt al 2 jaar. Cijfers van het CBS laten zien dat dit ook in het laatste kwartaal van vorig jaar nog het geval was. In totaal kwam vorig jaar uit op 55.246 vergunningen. Het is afwachten of we het dieptepunt hebben bereikt, schrijft Conijn. De vooruitzichten zijn niet goed gezien het renteniveau. Ook de nieuwe Omgevingswet is een onzekere factor.

Wel meer bouwvergunningen corporaties
Het aantal bouwvergunningen voor woningcorporaties is een uitzondering op de neergaande lijn. Die laten sinds begin vorig jaar juist een positieve trend zien. Ze namen ook in het vierde kwartaal nog toe. Dat kan mede het gevolg zijn van de bouw van flexwoningen, het CBS maakt echter geen onderscheid, aldus Johan Conijn.

Aandeel huurwoningen stijgt
Omdat het totaal aantal bouwvergunningen daalt terwijl de vergunningen voor corporaties juist toenemen, wordt het aandeel huurwoningen van corporaties groter. Dat aandeel steeg naar 23,2%. Bijna één van de 4 vergunningen is dus voor een corporatiewoning. Begin 2018 was dat aandeel nog slechts 7,5%. Het is nu dus 3 keer zo hoog.

Komende jaren minder nieuwbouw
De oplevering van een woning is meestal zo’n 2 jaar na het verlenen van de bouwvergunning. We mogen dus verwachten dat de nieuwbouw de komende jaren verder daalt. Conijn voorziet een mogelijk dieptepunt van 50 tot 60.000 woningen in 2025.

De toegenomen vergunningen voor corporaties zijn ook nog geen garantie dat het aantal nieuwe corporatiewoningen (voldoende) toeneemt. Een deel van de bouwvergunningen voor corporatiewoningen wordt door ontwikkelaars of bouwers aangevraagd en die zitten niet in deze toename van vergunningen. Dat aantal moet ook op peil blijven om in totaal tot meer nieuwe corporatiewoningen te komen. Maar, stelt Johan Conijn: ‘Hoe dan ook vormt de stijging van de bouwvergunningen voor woningcorporaties een welkom lichtpuntje op de sombere woningbouwmarkt.’