Bent u nog geen lid? 

Klik hier.  Print uit, vul in en stuur op.

Uit de administratie van de Wooncompagnie blijkt dat ongeveer 70% van de huurders bij wooncompagnie lid is van Huurdersvereniging De Vijfhoek. Dat betekent dat 30% van de bewoners geen lid is van hun belangenbehartiger.

Nu is wel gebleken dat veel mensen denken dat ze lid zijn maar in werkelijkheid is dit niet het geval. Waarschijnlijk komt dit doordat de contributie van € 0,45 per maand, (€ 5,40 per jaar) niet gespecificeerd is op de huurafrekening, maar wel op de jaarlijkse huurverhogingsbrief. Ook kan het zijn dat bij het betrekken van een nieuwe woning zoveel zaken moeten worden geregeld dat de aanmelding voor de Huurdersvereniging erbij is ingeschoten. Het is ook mogelijk dat men denkt, dat gaan we later nog even in orde maken maar veelal komt het daar niet van.

Wij denken dat het niet nodig is u te vertellen hoe belangrijk het kan zijn om lid te zijn van een belangenvereniging die bij conflicten met de verhuurder kan bemiddelen, of omdat veel leden tezamen meer voor elkaar kunnen krijgen bij instanties en overheid dan een enkel persoon.

Als lid van Huurdersvereniging De Vijfhoek:

  • Heeft u meer invloed op uw woonomgeving
  • Is er een vereniging die uw belangen behartigt
  • Zijn er mensen die u bijstaan en kunnen adviseren
  • Kunt u ook meedoen om de vereniging sterker te maken en erin mee te werken voor uw buurt of uw gebied
  • Kunt u uw ervaring inbrengen en delen met anderen als u niet meer actief deelneemt aan een club, vereniging of bedrijf
  • Ontvangt u regelmatig onze uitgave “Pentagram” waarin allerlei nieuws staat voor huurders van Wooncompagnie over regels en wijzigingen maar ook over zaken uit uw buurt, soms interessant en soms wat minder, maar vaak toch de moeite waard is

Neem contact met ons op. Onder de rubriek “Contact” staan alle relevante gegevens om met Huurdersvereniging “De Vijfhoek” in contact te komen.

Laatste Nieuws