Kamer aan zet voor begrenzing huurprijs vrije sector

De regering heeft dinsdag de Wet Betaalbare Huur aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze week besluit de Tweede Kamer of ze de wet in behandeling nemen. De Woonbond heeft in een brede coalitie de Kamerleden opgeroepen de wet spoedig te behandelen en te steunen.

De coalitie bestaat uit gemeenten (VNG), de koepel van de woningcorporaties (Aedes), studenten (LSVb) en vakbonden (FNV, Aob, CNV Jongeren en FNV Y&U). Maar ook wethouders van grote steden en pensioenfonds APB hebben zich uitgesproken voor behandelen en invoeren van de wet.

De wet zorgt ervoor dat meer woningen onder het huurprijsplafond van het woningwaarderingsstelsel gaan vallen. De kwaliteit van een woning leidt naar een puntenaantal. Dit hangt onder andere af van het aantal vierkante meters, de WOZ-waarde en het energielabel. Nu geldt dat boven de 142 punten de maximale huurprijs niet meer geldt. Deze grens gaat naar 186 punten.

Wetsvoorstel opnieuw afgezwakt
De ministerraad heeft afgelopen vrijdag het wetsvoorstel gewijzigd aangenomen. Opnieuw is de wet verslechterd om tegemoet te komen aan de wensen van commerciële verhuurders:

Verbetering tenzij balans doorslaat
De Woonbond vindt de wet per saldo een verbetering, maar maakt zich zorgen dat er al uitzonderlijk royaal is tegemoetgekomen aan de wensen van verhuurders. De laatste wijzigingen bevoordelen verhuurders disproportioneel, waardoor de balans dreigt door te slaan. Daarmee dreigt de wet te ver van het doel af te drijven om huurders te beschermen tegen excessieve huurprijzen en prijsstijgingen. De wet moet bewaken dat de maximale huur van de woning overeenkomt met de kwaliteit van de woning.

Oproep aan Kamerleden om wet te verbeteren
De Woonbond roept de Kamerleden dan ook op om de jaarlijkse huurverhoging te beperken en de invloed van de WOZ-waarde in het puntenstelsel te matigen. Ook zou de Kamer er goed aan doen om de grens van het huurprijsplafond te verhogen.

waarkanikwonen

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer