Loading...

Huurwoningen komen in gevaar

Te weinig geld voor nieuwbouw en verduurzaming
Sociale woningbouw dreigt teloor te gaan. Corporaties worden straks gedwongen om massaal huurwoningen te verkopen. Huren dreigen onbetaalbaar te worden. Een deel van de nieuwbouw- en verduurzamingsplannen wordt niet uitgevoerd. 

De reacties van de verschillende corporaties op een rapport over de financiële positie van de verhuurders van sociale woningen liegen er niet om. De corporaties roepen al jaren, tevergeefs, dat ze het financieel niet  kunnen bolwerken. Nu blijkt uit onderzoek , in opdracht van drie ministeries en koepelorganisatie Aedes, dat tientallen woningcorporaties in de  regio’s zoals Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam er financieel beroerd voorstaan. Zij hebben niet alleen onvoldoende geld voor nieuwbouw, ook kunnen ze de bestaande woningvoorraad niet verbeteren en verduurzamen (van het gas af),
“In deze regio’s moeten tot en met 2034 tussen de 220.000 en 255.000 sociale huurwoningen worden gebouwd en 290.000 woningen worden verduurzaamd. Daar is 41 miljard euro voor nodig. Met de huidige financiële middelen kunnen we slechts de helft tot driekwart uitvoeren” stellen deze corporaties.
Het grootste probleem is de verhuurdersheffing die in 2013 is ingevoerd. Een belasting van gemiddeld 700 euro per huurwoning die de schatkist jaarlijks 1,7 miljard euro oplevert. Sinds de invoering is dat al meer dan tien miljard.

Wachttijd
Naar de politiek toe zijn de corporaties duidelijk: stop met de verhuurderheffing. “Het financiële model klopt niet en als dit zo doorgaat dan dreigt de sociale woningbouw teloor te gaan. Daar worden onze huurders en woningzoekenden de dupe van” reageert Portaal, met woningzoekenden in Leiden, Eemland en Utrecht. “Als woningcorporatie willen we niets liever dan betaalbare sociale huurwoningen bouwen  in Leiden. Dat is hard nodig, want de wachttijd voor een woning is lang. Veel studenten blijven noodgedwongen langer thuis wonen. Maar geschikte bouwlocaties zijn schaars en de belastingdruk voor corporaties, is enorm toegenomen”, stelt Portaal. “We willen ook niet dat de huren op termijn onbetaalbaar worden”.

Miljardje
Corporaties in de metropoolregio Amsterdam vrezen dat zonder oplossing op termijn alleen nog nieuwbouw en verduurzaming kan worden betaald, door woningen te verkopen. “Nu heeft het kabinet een miljard uitgetrokken voor de bouwimpuls. Dat is mooi voor de korte termijn, maar met een miljardje redden we het niet. Er moet een structurele oplossing komen zodat we voor de komende tien jaar plannen kunnen maken.” Ook Woonwaard  in Alkmaar benadrukt dat met het geld van de verhuurdersheffing beter extra huurwoningen  kunnen worden gebouwd. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken gaat niet meteen overstag.  Ze erkent de problemen, wijst er op dat ze momenteel al geld heeft vrijgespeeld voor extra woningen,  maar dat een besluit over afschaffing van de verhuurdersheffing aan een nieuw kabinet is.

Bron: Noordhollands Dagblad 4.6.2020 (auteur Frans van den Berg)

By | 2020-10-12T12:16:47+00:00 juli 4th, 2020|Geen categorie|