Huurprijsplannen de Jonge moeten aangescherpt

De Tweede Kamer bespreekt binnenkort de plannen voor huurprijsregulering van de ‘middenhuur’. Dat meer woningen onder het puntenstelsel vallen is een stap in de goede richting, maar aanscherping van de wet is nodig om huurders echt te beschermen tegen te hoge huurprijzen.

Uit doorrekeningen die de Woonbond deze week naar de Tweede Kamer stuurde blijkt dat huurhuizen makkelijk weer boven de nieuwe grens voor huurprijsregulering vallen. Nieuwbouw woningen zijn daarmee al weer snel voor de hoofdprijs te verhuren. Zonder maximale huurprijs. Terwijl er in het wetsvoorstel juist allemaal tegemoetkomingen aan beleggers gedaan zijn aan om de nieuwbouw aan te jagen. Hierdoor zijn ook de gereguleerde prijzen hoger dan moet en beschermt de wet huurder te weinig.

Verbeter de huurprijsbescherming
In de brief aan de Kamer roept de Woonbond op de wet verder aan te scherpen, door de invloed van de WOZ-waarde te beperken, minder hoge punten bij iets zuinigere labels te geven en de ‘liberalisatiegrens’ (de grens tot waar er een maximale huurprijs geldt) te verhogen. Ook de jaarlijkse huurverhoging (CAO-loonstijging plus 1%) moet omlaag, zodat huurders in dit segment niet elk jaar een groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan de huur.

Helft inkomen naar woonlasten
De noodzaak van goede huurprijsbescherming blijkt wel uit de meldingen op het Meldpunt woekerhuur van de Woonbond. Hier geven huurders aan vaak de helft van hun inkomen kwijt te zijn aan een slechte woning. De Woonbond roept de Tweede Kamer op het beschermen tegen te hoge prijzen weer centraal te stellen bij behandeling van de wet.