De Woonbond is blij met de huurbevriezing voor sociale huurders bij corporaties en commerciele verhuurders. Onlangs maakte minister Ollongren bekend de huren voor deze huurders te bevriezen. De huurbevriezing geldt voor alle sociale huurders. Ook de inkomsten-afhankelijke huurverhoging gaat daarmee dit jaar niet door. Kamerbewoners krijgen ook geen huurverhoging dit jaar. SP Kamerlid Sandra Beckerman diende een motie voor huurbevriezing in. Ook maakte minister Ollongren bekend deze aangenomen motie uit te voeren en corporaties te compenseren.

Helft huurders heeft het financieel moeilijk
‘Goed nieuw voor huurders,’ zegt Woonbonddirecteur Zeno Winkels. ‘In 2019 becijferde het NIBUD al dat de helft van de huurders het financieel moeilijk heeft. Onder drie kabinetten Rutte stegen de woonlasten fors en bleven de inkomens achter. Goed dat er nu een begin wordt gemaakt met de reparatie.’ De Woonbond bracht eerder al eens naar buiten dat huurprijzen met 3,5 procent zijn gestegen onder de kabinetten Rutte.

Bouw Sociale huurwoningen
Winkels: ‘Daarnaast is het goed dat corporaties hiervoor worden gecompenseerd met een korting op de verhuurderheffing. Er moeten veel sociale huurwoningen worden bijgebouwd, daar staat de heffing enorm in de weg.’ De Woonbond wil dat een komend kabinet de verhuurder-heffing helemaal afschaft. De heffing die in 2013 is ingevoerd heeft corporaties en daarmee hun huurders inmiddels al meer dan 10 miljard euro gekost.

Huurverlaging
Voor een groep huurders met een hoge huur en laag inkomen bij corporaties blijft de eenmalige huurverlaging van kracht.

Bron: De Woonbond 21,2,2021

By | 2021-02-24T13:58:26+00:00 februari 21st, 2021|Geen categorie|