Loading...

Huurbevriezing en huurverlaging in 2020

 • Hoe vraag ik huurverlaging of huurbevriezing?
 • Wie kan huurbevriezing vragen?
  – Groep 1
  – Groep 2
 • Wie kan huurverlaging vragen?
 • Wat is rekenhuur ?
 •  Waar zijn de inkomensgrenzen op gebaseerd?
 • Vanaf wanneer kan ik aanvragen?
 • Bij wie moet ik aanvragen?
 • Heeft de Woonbond voorbeeldbrieven?
 • Waarom alleen voor corporatiehuurders?
 • Kan het dat mijn corporatie andere afspraken heeft?
 • Wat als mijn corporatie zich niet aan de afspraken houdt?

Huurbevriezing en huurverlaging in 2020
In het Sociaal Huurakkoord is afgesproken dat huurders met een laag inkomen en relatief hoge huurverlaging of bevriezing kunnen krijgen. Eind 2019 zijn de regels voor huurverlaging en huurbevriezing in 2020 bekend gemaakt. Hoe zit het daar precies mee? Wanneer kun je het krijgen? Hoe vraag je het aan? Veelgestelde vragen op een rijtje.

Hoe vraag ik huurverlaging of huurbevriezing?
Met een brief aan uw woningcorporatie. Wilt u een voorbeeldbrief? Doe de online check. Als blijkt dat het zin heeft om huurverlaging of huurbevriezing te vragen geeft de check u een voorbeeldbrief die u direct kunt opsturen aan uw verhuurder.

Wie kan huurbevriezing vragen?
In 2020 gaat het om twee groepen corporatiehuurders van sociale huurwoningen.

Groep 1
Huishoudens met een kale huur boven de ‘aftoppingsgrens’ en een laag inkomen
De aftoppingsgrens in 2020 is:

 •  € 619,01 voor een- en  tweepersoonshuishoudens
 • € 663,40 voor huishoudens van drie of meer personen

Met ‘laag inkomen’ wordt bedoeld:

 • Lager dan € 15.500 als je alleen woont
 • Lager dan € 26.500 als je met 2 personen woont
 • Lager dan € 33.500 als je met 3 of meer personen woont

Groep 2
Huishoudens met een kale huur boven de € 737,14 en een iets hoger inkomen

Met ‘iets hoger inkomen’ wordt bedoeld:

 • Tussen € 15.500 en € 27.000 als je alleen woont
 • Tussen € 26.500 en € 37.000 als je met 2 personen woont
 • Tussen € 33.500 en € 43.500 als je met 3 of meer personen woont.

Wie kan huurverlaging vragen?
Huishoudens met een rekenhuur boven de € 737,14 en een laag inkomen.

Met een ‘laag inkomen wordt bedoeld:

 • Lager dan € 15.500 als je alleen woont
 • Lager dan € 26.500 als je met 2 personen woont
 • Lager dan € 33.500 als je met 3 of meer personen woont

De huur wordt dan verlaagd tot onder de ‘rekenhuur’ van € 737,14 waardoor de huurder in aanmerking komt voor huurtoeslag.

Wat is rekenhuur?
De kale huur plus maximaal €48 aan servicekosten waarvoor huurtoeslag mogelijk is. Dat zijn servicekosten voor:

 • schoonmaak gemeenschappelijke ruimten
 • verlichting en verwarming gemeenschappelijke ruimten
 • diensten van een huismeester, flatwacht of buurtconciërge
 • reparaties en onderhoud aan dienst- en recreatieruimten

Waar zijn de inkomensgrenzen op gebaseerd?
Aedes en Woonbond hebben het NIBUD gevraagd om met inkomensgrenzen te komen, waarbij NIBUD gekeken heeft naar de koopkracht van verschillende type huishoudens. Daarom zijn de inkomensgrenzen bij grotere gezinnen ook hoger dan bij alleenstaanden, omdat zij hogere uitgaven hebben om te voorzien in levensonderhoud.

Vanaf wanneer kan ik aanvragen?
De nieuwe afspraken gelden vanaf 1 januari 2020. Huurverlaging kan gedurende het gehele jaar worden aangevraagd. Bij toekenning wordt de huurprijs verlaagd op de 1e van de maand waarop de corporatie het verzoek van de huurder heeft ontvangen.
Huurbevriezing betekent dat de huurverhoging niet doorgaat. Dat moet je aanvragen vóórdat de jaarlijkse huurverhoging ingaat. Bij de meeste verhuurders is dat per 1 juli.
Woont u al minstens zes maanden relatief duur? Dan kunt u huurbevriezing of huurverlaging vragen. Komt u er door pensionering voor in aanmerking? Dan hoeft u geen 6 maanden  te wachten. U kunt dan direct een aanvraag doen.
Veel corporaties hebben aangegeven in verband met de coronacrisis coulant te zijn voor huurders met een inkomensdaling. Het kan dus heel goed dat uw corporatie bereid is om huurverlaging of bevriezing toe te passen terwijl uw korter dan zes maanden relatief te duur woont. Neem daarvoor contact op met uw corporatie.

Bie wie moet ik aanvragen?
Bij uw woningcorporatie. Voordat uw woningcorporatie uw aanvraag goedkeurt zal deze documenten willen zien waaruit blijkt:

 • wie er op uw adres zijn ingeschreven (bijvoorbeeld via uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP)
 • wat is het inkomen is van alle volwassenen die op uw adres zijn ingeschreven (Formulier inkomensverklaring via de Belastingdienst, recente salarisstroken of uitkeringsspecificaties).

U kunt deze documenten direct met uw aanvraag meesturen, maar u kunt er ook voor kiezen te wachten tot uw verhuurder u vraagt om deze documenten op te sturen.

Heeft de Woonbond voorbeeldbrieven?
De Woonbond heeft modelbrieven gemaakt die huurders kunnen gebruiken om huurverlaging of bevriezing aan te vragen. Welke modelbrief u moet gebruiken, hangt af van uw specifieke situatie. Als u de online check huurverlaging huurbevriezing doet, levert de check -als u in aanmerking komt voor één van deze maatregelen- gelijk een voorbeeld brief op die past bij uw situatie.

Waarom alleen voor corporatiehuurders?
In 2018 sloten de Woonbond en corporatiekoepel Aedes een Sociaal Huurakkoord. Daarin maakten we afspraken over een gematigde jaarlijkse huurstijging en over huurbevriezing/huurverlaging. Helaas willen de koepels van particuliere verhuurders en institutionele beleggers niet meedoen met die afspraken. De Woonbond pleit voor politiek ingrijpen om te zorgen voor betaalbare huurprijzen bij particuliere verhuurders en beleggers. Met de woningcorporaties kwamen we gelukkig wel tot afspraken.

Kan het dat mijn corporatie andere afspraken heeft?
Dat kan. Woningcorporatie(s)en huurdersorganisaties(s) kunnen lokaal of regionaal eigen afspraken maken over specifiek maatwerk. Die afspraken kunnen op onderdelen afwijken van de hierboven genoemde landelijke afspraken.

Wat als mijn corporatie zich niet aan de afspraken houdt?
Dat horen we dan graag. Daar gaan we dan met corporaties in gesprek. U kunt een melding doen via dit meldingsformulier op onze website.

Bron: Woonbond    mei 2020

By | 2020-10-12T12:18:10+00:00 mei 6th, 2020|Geen categorie|