Energiewet aangenomen

De Energiewet is op 4 juni 2024 aangenomen in de Tweede Kamer, inclusief 18 amendementen en diverse moties. Een van die moties betreft een onderzoek naar de mogelijkheden de huurder te beschermen tegen hogere kosten.
Hieronder vatten we samen wat de stand van zaken is.

De negatieve terugleververgoedingen worden verboden. Terugleverkosten moeten bij alle energieleveranciers transparant en vergelijkbaar zijn. En er moet een wettelijke basis komen om energiedelen makkelijker te maken.

De toekomst van de salderingsregeling is nog niet duidelijk. Een motie om die geleidelijk in plaats van in één keer in 2027 (voorstel Hoofdlijnenakkoord) af te schaffen, haalde het niet. De Tweede Kamer heeft nu gevraagd om vóór Prinsjesdag te komen met een wetsvoorstel over het afschaffen van salderingsregeling.

Aedes wil dat huurder beschermd wordt
Aedes blijft gesprekken voeren over de gevolgen voor huurders. Er komen steeds meer signalen dat huurders hun zonnepanelen willen laten uitschakelen. Ook heeft afschaffing van de salderingsregeling grote gevolgen voor nul-op-de-meter-woningen met een energieprestatievergoeding.
De Kamer heeft de SP-motie aangenomen die het kabinet oproept met Aedes en de Woonbond onderzoek te doen naar hoe huurders met bestaande zonnepanelen beschermd kunnen worden tegen hogere prijzen dan ze zouden betalen zonder zonnepanelen. Daarnaast verzoekt de motie Aedes en de Woonbond te onderzoeken hoe de plaatsing van nieuwe zonnepanelen voor huurders zo aantrekkelijk mogelijk kan worden. Minister De Jonge laat de uitvoering van dit ondezoek over aan zijn opvolger.
Lees meer over de Energiewet