Eerste Kamer stemt in met de Wet betaalbare huur

Aedes is verheugd dat de Eerste Kamer de Wet betaalbare huur heeft aangenomen met 41 stemmen voor en 34 stemmen tegen. Nu de wet is aangenomen, gaat deze in op 1 juli.

Aangenomen moties
De handhaving van gemeente én de verplichte puntentelling bij aanvang van een contract gaat pas in per 1 januari 2025. De motie waarmee Kamerlid Rietkerk (CDA) vroeg om dit uitstel, is ook aangenomen. Hierdoor hebben softwareleveranciers en corporaties voldoende tijd om de data-inventarisatie voor het nieuwe WWS(O) af te ronden en in de systemen te zetten. Corporaties kunnen nu vanaf 1 januari 2025 een feitelijk kloppende puntentelling meegeven bij nieuwe contracten.

Aedes is ook blij dat de motie van Kamerlid Talsma (ChristenUnie) is aangenomen. Deze roept de regering om zich in te spannen voor uitbreiding van de DAEB naar het middensegment. Corporaties kunnen hun bijdrage aan de middenhuur versnellen, wanneer ze die uit de DAEB kunnen financieren.

Een overzicht van alle moties is te vinden op de website van de Eerste Kamer

Middenhuur

Corporaties kunnen en mogen weer middenhuur woningen (niet-DAEB; met een huurprijs van € 800 tot zo’n € 1.100 per maand ) bouwen. Door de Woningwet was dat lange tijd alleen mogelijk onder strikte voorwaarden en alleen als marktpartijen het lieten afweten. In de Nationale Prestatieafspraken is in 2022 afgesproken dat in de komende 8 jaar 50.000 middenhuurwoningen door corporaties gebouwd gaan worden.

Huurbeleid en betaalbaarheid

Woningcorporaties zetten zich in voor voldoende betaalbare sociale huurwoningen voor mensen die dat vanwege hun (inkomens)situatie nodig hebben. De overheid stelt regels vast voor onder meer het huurprijsbeleid, de huurtoeslag en het (passend) toewijzen van sociale huurwoningen.

Visie Aedes op huurbeleid en betaalbaarheid

 

Wet betaalbare huur van kracht op 1 juli: wat is er anders?