De gasprijzen stijgen als gevolg van een verschuiving van de energiebelasting. Huurders met een hoge gasquote,  het percentage van het inkomen dat aan gas wordt uitgegeven, zijn daar het meest de dupe van. Het gaat voornamelijk om huishoudens met kinderen, huishoudens in de bijstand en huishoudens in eengezinswoningen en huishoudens met een laag inkomen die recht hebben op huur-toeslag. Dat blijkt uit het onderzoek “Gasprijzen in de huursector” dat onlangs is gepubliceerd

Stookkosten
De Woonbond stuurde een brief naar het kabinet om aandacht te vragen voor de gevolgen van de stijgende energiebelasting op gas voor huurders. In het ontwerp Klimaatakkoord wordt een verdere verhoging van de energiebelasting op gas voorgesteld. Vaak wonen lagere inkomens in slecht geïsoleerde woningen. Daardoor hebben zij ook vaak een hoge gasquote.

Hoge gasquote
In het onderzoek is de gasquote bepaald als de uitgaven aan gas als percentage van het gestandaardiseerd inkomen (=koopkracht). De 20 procent hurende huishoudens met de hoogste gasquote naar gestandaardiseerd inkomen geeft minstens 5,63 procent  van hun gestandaardiseerd inkomen uit aan gas. De groep bestaat uit 415.667 huishoudens. 26 procent daarvan verbruikt tussen 1180 en 1527 m3 gas per jaar en 65,6 procent verbruikt meer dan 1528 m3.

Suggesties aan het kabinet
De Woonbond pleit voor een speciale compensatiemaatregel voor huuge gasquote om de stijging van de prijzen te verzachten.  Zo is een van de voorstellen om de huurtoeslag van huurders met 1 of meer kinderen te verhogen. Een ander voorstel is om de Algemene heffingskorting op de inkomstenbelasting en het bijstandsinkomen in gelijke mate te verdelen. Of om vanaf 2021 de huren van (eengezins)woningen met een F of G-label te bevriezen.

Meldpunt energiealarm
Heeft u ook een hoog gasverbruik? Woont u in een slecht geïsoleerde huurwoning? Loopt u tegen torenhoge stookkosten aan? Doe dan nog voor het einde van deze maand een melding op het Meldpunt Energiealarm. De Woonbond verzamelt zo veel mogelijk verhalen van huurders om de problemen duidelijk te maken bij de politiek als aanvulling op het onderzoek.

De Eerlijke Klimaatmars
De Woonbond organiseert samen met Milieudefensie, De Goede Zaak, Greenpeace, Oxlam Novib en de FNV op 10 maart om 13.00 uur in Amsterdam, de “Eerlijke Klimaatmars”. Hiermee roepen de organisaties op tot eerlijk klimaatbeleid, waarbij de grote vervuilers meebetalen aan de oplossingen en waardoor iedereen duurzaam én betaalbaar zijn woning kan verwarmen.

bron: Nieuwsbrief Woonbond  voor huurders  20.2.2019

 

 

By | 2019-03-07T10:29:49+00:00 maart 1st, 2019|Geen categorie|